Spotkanie z Prezesem Lubuskiej Izby Rolniczej

Dnia 4 marca br. odbyło się spotkanie z Prezesem Izby Rolniczej Stanisławem Myśliwcem. W spotkaniu uczestniczył także Władysław Piasecki – Przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego. Podczas wizyty rozmawiano na temat bieżących zagadnień obejmujących problemy branży rolnej województwa lubuskiego. Posłanka Katarzyna Osos przedstawiła odpowiedzi na interpelacje dotyczące regionalizacji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dokładniejszego i efektywniejszego działania systemu monitoringu suszy rolniczej oraz w sprawie zmniejszenia populacji bobrów na terenie naszego regionu. Były to odpowiedzi na pytania zadane  na ostatnim walnym zgromadzeniu LIR oraz na pozostałych spotkaniach z przedstawicielami Izby Rolniczej. Prezes Stanisław Myśliwiec omówił zagadnienia związane z utrudnionym obrotem gruntami. S. Myśliwiec poruszył także kwestię problemu hodowców z dochodowością oraz opóźnieniem w realizacji dopłat. Przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego opowiedział o utrudnieniach w rozwoju firm w małych miejscowościach i gminach, które są spowodowane narastającymi barierami tj. brak infrastruktury drogowej i energetycznej. Posłanka, mimo iż nie uczestniczy w pracach Sejmowej Komisji Rolnictwa zadeklarowała dalsze wsparcie dla inicjatyw samorządu rolniczego.

izba rolnicza1