Nowe Otwarcie 2027

Co do tego, że nasze członkostwo w UE zmieniło oblicze Polski nikt nie powinien mieć wątpliwości. Widać to doskonale w Naszym Regionie. Dzięki funduszom unijnym udało się nam zrobić cywilizacyjny skok. Dziś czas już myśleć o nowej perspektywie.