„Miasto Artystów”

2 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się spotkanie dotyczące Łagowa. Omówiono możliwości wsparcia samorządu województwa dla inicjatywy utworzenia w Łagowie Zaułku Sztuki.  Przedstawiciele Fundacji Łagowski Dom Kultury dążą do wybudowania w Łagowie ” Domu Artystów” – Mam zamiar wspierać członków Fundacji oraz wszystkie osoby zaangażowane w działania promujące Łagów – mówiła posłanka.