LRPO2020 szansą na rozwój Regionu

Katarzyna Osos - LRPO2020 szansą na rozwój Regionu

18 stycznia br. poseł Katarzyna Osos wzięła udział w konferencji nt wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2020. 906 mln euro, które trafi do naszego regionu, ma służyć budowie regionów konkurencyjnych i innowacyjnych w oparciu o Inteligentne Specjalizacje. Za priorytety w realizacji RPO uznane zostały: badania i innowacje, przedsiębiorczość, rynek pracy, gospodarka niskoemisyjna, transport, rewitalizacja, nowoczesna edukacja, infrastruktura i usługi społeczne, zdrowie i kultura. Na konferencji omówiono również projekt związany z modernizacją szkolnictwa zawodowego w Województwie Lubuskim. Jego celem jest stworzenie systemu wsparcia merytorycznego i socjalnego oraz doposażenie placówek. „Jako członek sejmowej podkomisji ds. szkolnictwa zawodowego popieram doskonalenie struktury szkolnictwa. Uważam, że dopracowywanie warunków rozwojowych naszych młodych obywateli jest niezmiernie istotne. Pomaga ono nakierować młodzież na drogę rozwoju osobistego oraz pobudza u uczniów chęci do odkrywania swoich własnych talentów i możliwości” – mówi poseł Katarzyna Osos