Debata nt. Teraźniejszość i przyszłość polskie szkoły

21 marca br. W Zielonej Górze Katarzyna Osos Poseł na Sejm RP zorganizowała debatę oświatową.  Debata  była próbą analizy  skutków systemowych, organizacyjnych i społecznych planowanych reform w oświacie.  Chcieliśmy oddać głos osobom, których ten temat dotyka najbardziej, którzy na co dzień są blisko rodziców i dzieci, których obejmie reforma. Wysłuchaliśmy również samorządowców, którzy na budżetach swoich gmin, mogą najbardziej odczuć wprowadzone zmiany. Wszystkie wnioski zostaną wykorzystane podczas posiedzeń Komisji Sejmowych oraz przekazane Pani Minister w Warszawie. Dzięki  takiemu spotkaniu mogliśmy spojrzeć na problemy oświatowe z wielu perspektyw, ale również dowiedzieliśmy się w jakim kierunku powinny iść ewentualne zmiany. Uczestnicy debaty byli zgodni co do jednego ” rewolucja, która proponuje obecny rząd nie rozwiąże problemów w oświacie, ani nie wpłynie na jakoś nauczania w polskich szkołach.”

debata4 debata5 debata debata3