W imieniu klubu PO przedstawiałam stanowisko w sprawie projektu ustawy, który dotyczy tzw. uprowadzeń rodzicielskich i spraw związanych z wydawaniem dzieci za granicę w sytuacjach, gdy np. rodzice są skłóceni i nie potrafią wypracować wspólnych reguł co do miejsca pobytu i wychowania ich dzieci. Ustawa ma usprawnić i przyspieszyć postępowania w tych szczególnie trudnych sprawach. Celem jest aby odbywały się one z jak najmniejszą krzywdą dla dzieci. Ale oby tych postępowań było jak najmniej!